Venligbolig bygger på samskabelse mellem civilsamfundet og kommunerne. Venligbolig er mere end en bolig. Det er et integrationskoncept, der er baseret på en deleøkomomisk tilgang, hvor du som borger kan få mulighed for at stille et friareal til rådighed for mennesker, der vil betale din gæstfrihed tilbage som aktive ressourcer og medborgere i vores samfund.

Finansieringen af en Venligbolig er enkel. Det fungerer i praksis som et abonnement, der løber i minimum fem år, hvor bolig og integration er tænkt sammen som en pakke. Kommunen behøver ikke at eje, men kan leje en Venligbolig og stiller den til rådighed i en midlertidig periode i samarbejde med en borger. Ønsker borgeren at afslutte samarbejdet, kan boligen let flyttes og opstilles hos en ny værtsfamilie.

PIXIBOG OM VENLIGBOLIG

DOWNLOAD HER