Vellykket integration

Venligbolig bygger på ideen om, at vellykket integration sker bedst i tæt samspil med borgerne – fordelt ud over hele kommunen. Tæt på danskernes hverdagsliv, arbejdsliv og fritidsliv. Det styrker sammenhængskraften og sikrer en god integration – på både den korte og lange bane.

Nytænkende tilgang

Venligbolig giver landets kommuner mulighed for at indgå i nytænkende samspil med borgerne. Dette bringer flygtningeboliger af høj arkitektonisk kvalitet i spil og gør brug af borgernes frivillige potentialer. Venligbolig består af to grundelementer

En velvillig værtsfamilie i form af en grundejer, der gerne stiller et stykke af sin grund og en frivillig indsats til rådighed for en flygtningefamilie i en midlertidig periode

En moderne flytbar bolig på ca. 30 kvm, der arkitektonisk indpasses på værtsfamiliens grund og indeholder eget køkken, bad, opholdsrum og værelse