Venligbolig er samskabelse mellem civilsamfundet og kommunerne. Venligbolig er mere end en bolig. Det er et integrationskoncept, der bygger på en deleøkonomisk tilgang, hvor du som borger kan få mulighed for at stille et friareal til rådighed for mennesker, der vil betale din gæstfrihed tilbage som aktive ressourcer og medborgere i vores samfund.

PLUG’N’PLAY PROCESS

Produktion

Venligboligen produceres i en aflukket hal/fabrik, der mindsker produktionsomkostninger og byggespild.

Levering

Venligboligen leveres med en lastbil/ blokvogn, der hejser boligen direkte ind på borgerens grund. Der kan være begrænsninger i forhold til placering med hensyn til adgangsvej – luftledninger mv.

Placering

Venligboligen placeres på fundamentskruer/jordskruer, der kan monteres i løbet af en formiddag. Hvis huset senere genplaceres kan skruerne genbruges og haven efterlades uden fundamentaftryk.

Tilslutning

Venligboligen tilsluttes ejendommens eksisterende forsyning af vand og el – evt. med opsætning af midlertidige bimålere til el og vand.

Kloakering

Venligboligernes toilet og afløb leveres med kværn og tilsluttes med 50 mm fleksible afløbsrør til afledning af spildevand i eksisterende kloak eller tank.

Plads

Venligboligens fodaftryk udgør 30 m2 , samt inddækket terrasse på ca. 6 m2 , der giver rum til udeophold og gensidigt privatliv.

Tid

Fra byggetilladelsen er givet kan boligen produceres og leveres inden for mellem 5-8 uger.