Finansieringen af en Venligbolig er enkel. Det fungerer i praksis som et abonnement, der løber i minimum fem år, hvor bolig og integration er tænkt sammen som en pakke. Kommunen behøver ikke at eje, men kan leje en Venligbolig og stiller den til rådighed i en midlertidig periode i samarbejde med en borger. Ønsker borgeren at afslutte samarbejdet, kan boligen let flyttes og opstilles hos en ny værtsfamilie.

Udvikling, produktion og opsætning afholdes af Venligbolig og finansieres af pengeinstituttet Fælleskassen, mod at kommunen afholder de månedlige lejeudgifter. Efter de 5 år vil der være en restværdi i boligen, som finansieres ved fornyet anvendelse som fx flygtningebolig hos en ny værtsfamilie, som ungdomsbolig eller frikøbes af værtsfamilie eller kommune

Eksempel på husleje

Venligbolig til 3 flygtninge eller en familie (fx 2 voksne og 2 børn) ca. 30 m2, m. terrasse, 7.800,-* svarende til 2.600,- per flygtning

* Eksemplet tager alene afsæt i produktion af de første 3-5 prototyper. Prisen nedsættes efterfølgende, når et større antal bygges samtidigt. Målet er at matche ca. 2150 kr. per person, svarende til det beløb en flygtning har til rådighed til huslejen til en midlertidig bolig