Venligbolig er en ny og alternativ tilgang til at huse flygtninge, som aktiverer civilsamfundet og er baseret på frivillige ressourcer og engagement. De fleste eksempler på vellykket integration er sket i samspil med danskerne og ikke ved at placere flygtninge i barakker uden for byerne, som skaber øget risiko for ghettodannelser.

Venligbolig ser alle parter som en ressource for en vellykket integration. Opgaven består i at gøre det let for alle parter at indgå i et frugtbart samspil, så ressourcer i civilsamfundet aktiveres, nytænkning i kommunerne understøttes og potentialet hos flygtninge udfoldes. Venligbolig kan ikke stå alene, men Venligbolig kan være en kickstart.

Mange danskere har vist et imponerende engagement og overskud i forhold til at tage imod de flygtninge, der er kommet til landet det sidste år ved at donere tøj og møbler eller ved at hjælpe i hverdagen og give en ekstra hånd til mennesker på flugt. Venligbolig giver form til danskernes velvillighed og viderefører en unik dansk tradition for arkitektur med social omtanke.