Venligbolig er en flytbar arkitekttegnet bolig, der kan placeres på private grunde og i boligforeninger, således at flygtninge bliver en del af danskernes hverdagsliv. Læs mere om Venligbolig ved at klikke på billedet nedenfor.

Venligbolig Plus bygger videre på grundelementet i Venligbolig, som handler om værtskab og aktivt naboskab, men det særlige ved Venligbolig Plus er, at det er en boligform for både flygtninge og studerende. Læs mere om Venligbolig Plus ved at at klikke på billedet nedenfor. 

Fakta om Venligbolig

Produktion: Venligboligen produceres i en aflukket hal/fabrik, der mindsker produktionsomkostninger og byggespild.

Levering: Venligboligen leveres med en lastbil/ blokvogn, der hejser boligen direkte ind på borgerens grund. Der kan være begrænsninger i forhold til placering med hensyn til adgangsvej, luftledninger mv.

Placering: Venligboligen placeres på fundamentskruer/jordskruer, der kan monteres i løbet af en formiddag. Hvis huset senere genplaceres kan skruerne genbruges og haven efterlades uden fundamentaftryk.

Tilslutning: Venligboligen tilsluttes ejendommens eksisterende forsyning af vand og el – evt. med opsætning af midlertidige bimålere til el og vand.

Kloakering: Venligboligernes toilet og afløb leveres med kværn og tilsluttes med 50 mm fleksible afløbsrør til afledning af spildevand i eksisterende kloak eller tank.

Plads: Venligboligens fodaftryk udgør 30 m2 , samt inddækket terrasse på ca. 6 m2 , der giver rum til udeophold og gensidigt privatliv.

Tid: Fra byggetilladelsen er givet kan boligen produceres og leveres inden for mellem 5-8 uger.